High Scores

Papa ghetto

2 days ago
83 WPM
96 %

2134

2 days ago
38 WPM
97 %

1

2 days ago
38 WPM
92 %

1

2 days ago
31 WPM
92 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
30 WPM
91 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
33 WPM
93 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
29 WPM
92 %

Aaaa

2 days ago
34 WPM
91 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
17 WPM
86 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
26 WPM
95 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
28 WPM
93 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
30 WPM
90 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
29 WPM
96 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
29 WPM
90 %

Pratiksha Sunil Deshmukh

2 days ago
27 WPM
93 %

Gg

2 days ago
28 WPM
69 %

Cerhns

2 days ago
14 WPM
78 %

Wrwrw

2 days ago
18 WPM
91 %

StreiD

2 days ago
68 WPM
94 %

StreiD

2 days ago
68 WPM
97 %